1. Privacy policy website
Dusseldorp fietsen, gevestigd aan Dijkstraat 9, 7131DM Lichtenvoorde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1.1 Contactgegevens:
https://www.dusseldorpfietsen.nl
Dijkstraat 9, 7131DM Lichtenvoorde
0544371229

1.2 Persoonsgegevens die wij verwerken
Dusseldorp fietsen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

1.3 Persoonsgegevens die wij verwerken
Dusseldorp fietsen verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Dusseldorp fietsen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dusseldorpfietsen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

1.4 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dusseldorpfietsen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

1.5 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dusseldorp fietsen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

1.6 Geautomatiseerde besluitvorming
Dusseldorp fietsen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

1.7 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dusseldorp fietsen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: de bewaarplicht voor financiële gegevens voor de belastingdienst bedraagt 7 jaar. Tot die tijd bewaren wij dan ook klantgegevens. Ongebruikte gegevens (aanwezig in klantenbestand, maar zonder financiële transactie) schonen wij jaarlijks op.
 • Bijzondere persoonsgegevens: de bewaarplicht voor financiële gegevens voor de belastingdienst bedraagt 7 jaar. Tot die tijd bewaren wij dan ook klantgegevens. Ongebruikte gegevens (aanwezig in klantenbestand, maar zonder financiële transactie) schonen wij jaarlijks op.

1.8 Delen van persoonsgegevens met derden
Dusseldorp fietsen deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dusseldorp fietsen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Dusseldorp fietsen jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 • ENRA verzekeringen: voor het afsluiten van tweewieler verzekeringen, deze gegevens worden vanuit Cyclesoftware rechtstreeks doorgegeven.
 • Cyclesoftware: voor het verwerken van betalingen, het opslaan van opdrachten/bestellingen, het bijhouden van een service historie & het opslaan van klantgegevens.


Dusseldorp fietsen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

1.9 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dusseldorp fietsen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

1.10 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Dusseldorp fietsen gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Dusseldorp fietsen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

1.11 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dusseldorpfietsen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Dusseldorp fietsen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Dusseldorp fietsen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

1.12 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dusseldorp fietsen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dusseldorpfietsen.nl. Dusseldorp fietsen heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  -DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

2. Aanvullende privacy policy winkel
In onze winkel zelf worden ook persoonsgegevens geregistreerd.

2.1 Welke persoonsgegevens bewaren wij voor welk doel?

DoelPersoonsgegevens
Bij de verkoop van een fiets, om contact met u op te kunnen nemen en te informeren over het product dat u bij ons gekocht heeft (evt. voor een terugroepactie).
Bij het bestellen van een product, zodat wij contact kunnen opnemen zodra het product in de winkel ligt en u het kunt komen afhalen.
Geslacht Voornaam Achternaam Adres Telefoonnummer vast of mobiel E-mailadres
Voor het afsluiten van een fietsverzekering:
Geslacht Voornaam Achternaam Adres E-mailadres Telefoonnummer IBAN nummer Geboortedatum

2.2 Doorgifte aan derden
Bij de verkoop van een fiets worden uw gegevens doorgegeven via een beveiligde internetomgeving aan de fietsfabrikant, voor de registratie van de fabrieksgarantie.
Bij het afsluiten van een fietsverzekering worden uw persoonsgegevens doorgegeven via een beveiligde internetomgeving aan de verzekeraar, voor het afsluiten van de polis.